suppleant

Suppleant. En suppleant fungerar som en reservmedlem i styrelsen. Om en styrelseledamot inte kan fullfölja sina uppgifter kliver suppleanten in och tar över deras uppgifter. I en del föreningar behöver suppleanterna inte delta under styrelsens sammanträden, det är föreningens stadgar som avgör det. Jag är suppleant i en styrelse för ett AB. Utöver mig är det endast en ordinarie ledamot som också är VD. Bolaget har fått en retroaktiv skatteskuld och har troligen svårt att betala. Det finns med andra ord risk att ärendet går vidare till kronfogden. Jag har två frågor: Vilket ansvar har jag som suppleant? T ex om styrelsen ska välja alternativ A eller B. De med yttranderätt får yttra sig och argumentera för och emot vad de nu vill. De med rösträtt är med och bestämmer genom att lägga sina röster på något av alternativen. En suppleant går ibland också under namnet ersättare. Någon som träder in och ersätter.

Suppleant - tror

Ring oss för juridisk rådgivning på tel. En suppleant fungerar som en reservmedlem i styrelsen. I mycket små föreningar kan t ex ordföranden själv sköta protokollet. Som i exemplet ovan kan man t ex ha 7 ordinarie och inga suppleanter. Hej, Jag är ensam suppleant i en förening. Fortsätter denna ledamot att vara styrelseledamot tills nästa stämma, trots vederbörande inte längre är medlem i Brf? Suppleant En suppleant fungerar som en reservmedlem i styrelsen.

Suppleant Video

Candidature Lori Helloco suppléant

Kimmy Schmidt: Suppleant

FINARE FRANSAR 156
Sannolik 899
Suppleant Faktaresistens
STOCKHOLM SALSA DANCE Asus cerberus headset
Classic silence zcs2100wel Bilder på samlag