marknadsrisk

Riksgäldskontoret förvaltar statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier och lån samt hanterar statligt bankstöd och insättningsgarantin. Marknadsrisk och unik risk. Vid investering i aktier konfronteras du som investerare med en rad olika typer av risker, vilka kan sorteras in under två huvudrisker. Den ena kallas marknadsrisk och den andra kallas unik risk. •Marknadsrisken är den risk som är förknippad med hela den aktiemarknad, vilken det aktuella. Marknadsrisk. Är relaterad till hur aktiemarknaden i sin helhet reagerar på olika händelser. Utgörs av faktorer som påverkar alla företag och därigenom värdet på deras aktier t ex förändringar i ränteläge, inflation, skattelagstiftning, politiskt klimat m.m.

Marknadsrisk Video

Dödskors & marknadsrisker