diabetes 2

Typ 2-diabetes. Cirka svenskar, eller fyra procent av befolkningen, har typ 2-diabetes. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det. Risken att insjukna ökar ju äldre du blir. Man räknar med att bland de som är över 75 år har minst tio procent typ 2-diabetes. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige. Tidigare kallades typ 2-diabetes ofta för åldersdiabetes men namnet är felaktigt eftersom personer i alla åldrar kan insjukna. Antalet patienter med typ 2-diabetes blir allt fler och det är framförallt två huvudorsaker till att just denna typ av diabetes ökar. Den ena är att vi lever längre och diabetes blir vanligare med stigande ålder.

Diabetes 2 - gammalt

Fetma tros vara den primära underliggande orsaken till typ 2-diabetes hos de individer som bär genetiska anlag för sjukdomen. Symptomen vid diabetes typ 2 kommer ofta väldigt långsamt. Information och tjänster för din hälsa och vård. Nedsatt glukostolerans Om ditt blodsockervärde stiger mycket efter att du har ätit och inte går ner som förväntat, trots att du inte har diabetes, kan du ha så kallad nedsatt glukostolerans. Testa din risk för typ 2 diabetes och lär dig mer om hur du kan minska riskerna. På många håll i landet finns även lokala föreningar. Du känner dig trött Kroppens ihärdiga försök att kompensera för glukosbristen i cellerna kan göra att man känner sig mycket trött.

Hungry: Diabetes 2

Diabetes 2 Kommunal inkomstförsäkring
TEGELUDDSVÄGEN 11 919
PETRA BRASK 246

Diabetes 2 - med teknikframgngar

Tipsa och dela Facebook Twitter. Du bör äta något som höjer blodsockervärdet snabbt, till exempel några tabletter druvsocker, sockerbitar eller dricka ett glas mjölk eller juice. Män kan ibland få svårt att få och behålla stånd. Så hur gör man då för att sköta sin diabetes så att man inte drabbas av allvarliga följdsjukdomar och komplikationer? Fettsyran omega-3 kan minska risken för att barn ska utveckla typ 1-diabetes. diabetes 2