vad är stress

Hitta i artikeln. Vad är stress? Vad händer i kroppen? Varningssignaler och symtom; Behöver du en förändring? Praktiska råd; Hjälp och stöd; Råd för närstående; Söka vård. Inom medicinen använder man ordet stress när man talar om det sympatikuspåslag (vilket bl.a. innebär frisättning av adrenalin) som kroppen uppvisar när en människa ställs inför en utmaning eller ett hot. Detta stressbegrepp är helt värdeneutralt – stress är varken något positivt eller något negativt utan kroppens försvar på. I dagens samhälle talas det nästan dagligen om stress i olika sammanhang - människor lider av stress, personer "går i väggen" eller blir utbrända, stress i arbetslivet, stressjukdomar och kostnader för företag och samhälle i stort. Men vad är då stress? Inom teknikens värld pratar man om stress som en kraft som kan påverka.

Vad är stress - dock

Amerikanen Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, hävdade senare att individens känsla av sammanhang i tillvaron avgör vilka konsekvenser stressande händelser får för henne eller honom. Aroseus, F Stress. Förutom svår trötthet kan kroppen svara med somatisering ont i kroppen, svårt att sova , minnesproblem eller ångest. Läs mer om Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö. Bättre möten Utveckla er kommunikation. Ibland behövs även professionell hjälp. vad är stress