diskbråck ländrygg

Man kan få diskbråck i hela ryggraden men vanligast är att få det i den nedre delen av ryggen som kallas ländryggen. Näst vanligast är att få diskbråck i övre delen av ryggen som kallas halsryggen. Det är mer ovanligt att få diskbråck i bröstryggen. Smärtan kan komma mycket snabbt eller utvecklas under en längre tid. BAKGRUND. Livstidsprevalensen för ett diskbråck i ländryggen som ger symtom med bensmärta (ischias) är cirka %. I Sverige opereras ungefär 20/ personer årligen för ett diskbråck i ländryggen. Diksbråckskirurgin utgör därmed ca 30 % av all ländryggskirurgi i Sverige (1). Diskbråck är som. I många fall så går smärtan över av sig självt och man kan få olika former av behandling mot diskbråck. Det är sällan man behöver en operation för skadan. Diskbråck i ländryggen är den vanligaste formen och innebär att det är en disk i den nedre delen av ryggen som brustit. Det är inte vanligt att man får diskbråck i  ‎Diskbråck i Ländryggen · ‎Diskbråck övningar · ‎Diskbråck symtom · ‎Ont i Ryggen.

Diskbråck ländrygg - kan behandlas

Ryggmärgen fungerar som en viktig omkopplingsstation för de nervbanor som är på väg till och från hjärnan. Du bör söka vård direkt om du har ont i ryggen och framförallt om du har domningar eller känner dig svag i benet eller benen. Proverna tas för att utesluta sjukdomar som kan vara allvarliga. Men det är alltid endast som sista utväg. Dessa är ovanligare men förekommer hos en del patienter. Hur sker hemtransporten vid utskrivningen? Nedsatt känsel på utsidan av foten.